malte_logotyp_cmyk_payoff72_2

Rening / GDS

Våra produkter omfattar biologisk vattenrening med återvinning, samt GDS tvättbåslösningar för biltvätt.

Erkänt högeffektiv vattenrening för fordonstvättar, som säkerställer miljögodkända utsläppsvärden.
Kräver lite plats inomhus, och marknadens minsta behov av markbrunnar. GDS båstvättlösningar av kvalitet utöver det vanliga. Rostfritt stål och aluminium utgör stommen i anläggningen. Detta tillsammans med högkvalitativa tekniska komponenter, ger många bekymmerslösa tvättsäsonger.

Modeller

Bionic CS
Biologisk vattenrening med återvinning, uppbyggd efter biofilm-metoden, och kräver inga tillsatser av kemikalier. Reningsprocessen är baserad på att biologiskt nedbrytbara komponenter i vattnet, som t ex. tvättkamikalier och smuts, används som näring för mikro-organismerna i anläggningen, och som sedan omvandlas till koldioxid. Icke nedbrytbara komponenter, som t ex. tungmetaller, tas om hand av mikro-organismerna och flyttas därefter från spillvattnet till anläggningens slamfång, och sedimenteras. Anläggningen avlägsnar partiklar ner till 5 micron. CS-modellen är en kompakt lösning som kräver något mer arbete vid installationen.

Bionic
Biologisk vattenrening med återvinning, uppbyggd efter biofilm-metoden, och kräver inga tillsatser av kemikalier. Reningsprocessen är baserad på att biologiskt nedbrytbara komponenter i vattnet, som t ex. tvättkamikalier och smuts, används som näring för mikro-organismerna i anläggningen, och som sedan omvandlas till koldioxid. Icke nedbrytbara komponenter, som t ex. tungmetaller, tas om hand av mikro-organismerna och flyttas därefter från spillvattnet till anläggningens slamfång, och sedimenteras. Anläggningen avlägsnar partiklar ner till 5 micron.  Bionic-modellen levereras komplett och kräver låg arbetsinsats vid installation.

GDS
Båsanläggning utöver det vanliga, med materialval såsom rostfritt stål, aluminium och glas. Allt för att anläggningen ska motverka yttre påverkan och slitage av väder och vind. Levereras med komplett teknikbod som dockas till anläggningen. Samtliga ingående komponenter är av högsta kvalitet, och säkerställer nöjda tvättkunder under många år. Kräver minimalt underhåll. Färgade glasfasader ger fritt synfält vilket skapar en extra trygghet för den som använder tvättbåset. On-line övervakning av tekniken via web baserat program. Välj mellan två till sex bås.